Biblioteka

Regulamin
funkcjonowania biblioteki szkolnej podczas trwania pandemii
w Szkole Podstawowej  w Komornikach

________________________________________________________

 1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związkuz wystąpieniem epidemii COVID-19.
 2. Pracownik biblioteki przed rozpoczęciem pracy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki zgodnie z godzinami pracy biblioteki.
 4. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, kadra pedagogiczna i inni pracownicy szkoły. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.
 5. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
 6. Uczniowie przed biblioteką zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 – 2 m.
 7. W okresie epidemii ani uczniowie, ani pracownicy nie mogą sami wchodzić między regały i wyszukiwać książek i innych materiałów.
 8. Wychowawcy klas 1 – 3 składają stosowne zapotrzebowanie dla swoich uczniów u pracownika biblioteki (wpisując imię, nazwisko i tytuł zamawianej pozycji).
 9. Po odbiór książek uczniowie kl. 1 – 3 przychodzą do biblioteki z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.
 10. Uczniowie klas 4 – 8 składają swoje zapotrzebowanie do nauczyciela, wpisując swoje imię, nazwisko, klasę i tytuł zamawianej pozycji. Następnie przekazuje je do pracownika biblioteki.
 11. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym pracownik biblioteki odkłada je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach odkłada książki na półki.
 12. Pracownik biblioteki pilnuje, aby uczniowie i inni użytkownicy nie chodzili między regałami ani nie korzystali z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę.
 13. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 14. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia biblioteki.

 


Nowe miejsce naszej biblioteki

Biblioteka szkolna zmieniła swoje miejsce.

Od nowego roku znajduje się w korytarzu obok sali gimnastycznej (wejście i wyjście dla uczniów . Książki czekają na czytelników.

 

Spotkanie w biblioteczne klas I-II

 

Tematyka spotkania „Czy książka może mieć życzenia?”

 

.

Dyskusja –ustalenia

Prośba książki do czytelnika

 • Myj ręce przed czytaniem.
 • Obłóż książkę w papier lub folię.
 • Nie zaginaj rogów kartek.
 • Zaznaczaj zakładką przerwę w czytaniu.
 • Nie śliń palców przy odwracaniu kart.
 • Nie zwijaj cienkiej książki w rulon.
 • Nie przełamuj grzbietu książki.
 • Nie pisz i nie rysuj w książce.
 • Nie czytaj przy jedzeniu
 • Nie czytaj przy słabym świetle

 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Już niedługo bo 23 kwietnia 2021 r. przypadać będzie  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.  Z  tej okazji zapraszamy uczniów, nauczycieli , rodziców i okolicznych mieszkańców do wzięcia udziału w akcji

„Zostaw swój ślad w bibliotece szkolnej – czyli książka z dedykacją”

(Osoby, które chcą podarować książkę / może być używana, ale w dobrym stanie/ proszone są o wpisanie na jej karcie przedtytułowej lub tytułowej- imię  i nazwisko ofiarodawcy oraz zaznaczenie, że czynią to dla biblioteki szkolnej  w Komornikach
z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2021r.) 

Przykład wpisu: 

Ofiarowuję książkę pt. ……………………………. bibliotece szkolnej w Komornikach  z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich .

                                                                          Imię i nazwisko ofiarodawcy

 

Dziękujemy