Zarząd

Skład Zarządu oraz funkcje:
Monika Wyrwał – Prezes (tel. 609 807 349)
Tomasz Jambor -Wiceprezes (tel. 693 628 824)
Anna Barańska – Skarbnik (tel. 514 932 531)
Joanna Uchrońska  – Sekretarz
Bogdan Suliga – Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Wioletta Pura
Andrzej Motyl
Bogdan Barański