Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do przedszkola oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Komornikach w roku szkolnym 2022/2023

Wniosek przedszkole

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ZPS w Komornikach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nad Czarną” na rok szkolny 2022/2023