Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach

Komorniki 7

29-120 Kluczewsko

Sekretariat szkoły: +48 44 781 42 57

sekretariatzpskomorniki@gmail.com

zps.dyrektor.komorniki@gmail.com

fb.com/Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach

MEiN
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Powiat Włoszczowaki
Gmina Kluczewsko
Mapa Komornik
Dziennik vulkan

Logowanie